Informacje o DebateHub i materiały dodatkowe do realizacji scenariuszy zajęć
Projekt: Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstwDebate Hub to narzędzie stworzone przez zespół Knowledge Media Institute (Anna De Liddo oraz Michelle Bachler).
Grafikę zaprojektowała Harriett Cornish.

Polską wersję przygotował zespół Instytutu Aurea Libertas w ramach projektu Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze funkcjonalności

 • Mechanizm grupowania i konfigurowania grup dyskusyjnych
 • Intuicyjny, liniowy interfejs do organizacji dyskusji opartych na argumentacji
 • Mechanizmy do priorytetyzowania zagadnień, pomysłów i argumentów
 • Narzędzia moderatora umożliwiające zarządzanie strukturą i organizacją dyskusji poprzez łączenie i dzielenie pomysłów oraz argumentów.
 • Pulpit do tworzenia wizualizacji wspierający zarządzanie społecznością i wyławianie ważnych treści z dyskusji.

Opis zastosowań

Organizacja procesów zbiorowej inteligencji, służących zarówno do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, jak i do dyskusji na ważne tematy społeczne, napotyka na trudności: uczestnicy debat i menedżerowie społeczności nie są w stanie szybko uchwycić bieżącego stanu debaty, znaleźć punktów, w których mogą służyć innym swoją wiedzą. Utrudnia to skutecznie identyfikowanie i wdrażanie w życie innowacyjnych pomysłów.

DebateHub to innowacyjne narzędzie służące do organizacji dyskusji w społeczności, które zapewnia intuicyjny interfejs wspierający argumentację o dużej skali, a także tworzenie zaawansowanych analiz i wizualizacji w celu wydobywania z dyskusji najważniejszych treści i moderowania społecznością.

DebateHub pomaga społecznościom wydobyć najlepsze pomysły z szumu informacyjnego. Zapewnia środowisko współpracy, w którym można debatować i oceniać pomysły w taki sposób, aby zidentyfikować stojące za danym pomysłem najlepsze argumenty i najlepsze dowody na jego skuteczność.

Debate Hub wspiera również świadome uczestnictwo w debatach publicznych, prowadzonych zarówno w ramach przedsiębiorstw, jak i innych społeczności. Debate Hub udostępnia pulpit do wizualizacji zbiorowej inteligencji, umożliwiający podsumowanie analiz i tworzenie informacji zwrotnych. Te funkcje są ważne szczególnie dla nowych użytkowników, którzy mogą dowiedzieć się, w jakim punkcie znajduje się debata i gdzie mogą wnieść swój wkład. DebateHub posiada również narzędzia dla menedżerów społeczności do monitorowania działań grupy oraz priorytetyzacji zasobów i działań społeczności.

Materiały dodatkowe do realizacji scenariuszy zajęć stworzone w ramach projektu Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw

 • Scenariusz zajęć nr 1, projekt Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Scenariusz zajęć nr 2, projekt Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Scenariusz zajęć nr 3, projekt Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Przykładowa Mapa Innowacji - materiał pomocniczy do realizacji ćwiczenia do Scenariusza nr 1
 • Przykładowa Mapa Innowacji - materiał pomocniczy do realizacji ćwiczenia do Scenariusza nr 2
 • Przykładowa Mapa Innowacji - materiał pomocniczy do realizacji ćwiczenia do Scenariusza nr 3
 • Przykładowa Ocena ryzyka innowacji - materiał pomocniczy do realizacji ćwiczenia do Scenariusza nr 1
 • Przykładowa Ocena ryzyka innowacji - materiał pomocniczy do realizacji ćwiczenia do Scenariusza nr 2
 • Przykładowa Ocena ryzyka innowacji - materiał pomocniczy do realizacji ćwiczenia do Scenariusza nr 3
 • Schemat Mapy Innowacji, która będzie wykorzystywana w trakcie zajęć (WZÓR, właściwy plik do edycji zostanie udostępniony przez szkoleniowca na zajęciach) - dotyczy Scenariusza nr 1
 • Schemat Mapy Innowacji, która będzie wykorzystywana w trakcie zajęć (WZÓR, właściwy plik do edycji zostanie udostępniony przez szkoleniowca na zajęciach) - dotyczy Scenariusza nr 2
 • Schemat Mapy Innowacji, która będzie wykorzystywana w trakcie zajęć (WZÓR, właściwy plik do edycji zostanie udostępniony przez szkoleniowca na zajęciach) - dotyczy Scenariusza nr 3
 • Schemat Oceny ryzyka innowacji, która będzie wykorzystywana w trakcie zajęć (WZÓR, właściwy plik do edycji zostanie udostępniony przez szkoleniowca na zajęciach) - dotyczy Scenariusza nr 1
 • Schemat Oceny ryzyka innowacji, która będzie wykorzystywana w trakcie zajęć (WZÓR, właściwy plik do edycji zostanie udostępniony przez szkoleniowca na zajęciach) - dotyczy Scenariusza nr 2
 • Schemat Oceny ryzyka innowacji, która będzie wykorzystywana w trakcie zajęć (WZÓR, właściwy plik do edycji zostanie udostępniony przez szkoleniowca na zajęciach) - dotyczy Scenariusza nr 3

  Film instruktażowy - wprowadzenie do realizacji zajęć zgodnie ze scenariuszami wypracowanymi w projekcie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw