DebateHub to otwarte, wspierające kolektywną inteligencję narzędzie, umożliwiające zbiorową ideację, deliberację i podejmowanie decyzji. DebateHub umożliwia organizację debat, przedstawianie pomysłów, dyskusję o zaletach i wadach danego rozwiązania, wybór najbardziej obiecujących propozycji, organizację głosowań. DebateHub wyróżnia się zastosowaniem zaawansowanej analityki, która pozwala na zidentyfikowanie cech określonej debaty i stworzenie jej wizualizacji.
Więcej informacji